Οι δράσεις μας

recycle

Φροντίζουμε τον πλανήτη μας

Μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

Δεσμευόμαστε στην προσέγγιση των 3R (Reduce, reuse, recycle) στη διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι, οι σταθμοί τοποθέτησής μας δίνουν πάντα προτεραιότητα στην επισκευή παρμπρίζ έναντι της αντικατάστασης, για ένα πιο οικολογικό και οικονομικό αποτέλεσμα. Προωθούμε επίσης την κυκλική οικονομία εντός του ομίλου Saint-Gobain, καθώς μέρος του ανακυκλωμένου γυαλιού μας ανακτάται στη συνέχεια από την Isover, μια εταιρεία της Saint-Gobain, για την παραγωγή υαλοβάμβακα.

Πρόγραμμα πράσινης κινητικότητας

Προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ξεκινάμε την ηλεκτροκίνηση του στόλου των οχημάτων μας και εγκαθιστούμε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα κέντρα εγκατάστασής μας, εκπαίδευση οικολογικής οδήγησης για την ατομική υιοθέτηση υπεύθυνης οδήγησης

Προς την ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Ως μέρος του ομίλου Saint-Gobain, δεσμευόμαστε να επιτύχουμε ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα έως το 2050. Για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στην περιβαλλοντική μας προσέγγιση, εργαζόμαστε για την εφαρμογή ενός εργαλείου διαχείρισης της βιωσιμότητας, για να υποστηρίξουμε τα κέντρα εγκατάστασης στην εξοικονόμηση ενέργειας, αποβλήτων και κατανάλωσης νερού.

Φροντίζουμε τους υπαλλήλους μας

Εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων

Η διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων μας είναι υψίστης σημασίας. Το προσωπικό των σταθμών τοποθέτησης είναι πολύ αυστηρό στην καθαριότητα και την ασφάλεια του χώρου εργασίας του. Το ποσοστό ατυχημάτων παρακολουθείται καθημερινά στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. Έτσι, οι στόχοι μας είναι μηδέν εργατικά ατυχήματα και μηδέν επαγγελματικές ασθένειες

Ενσωμάτωση & ποικιλομορφία στον εργασιακό χώρο

Ενθαρρύνουμε τη συμπερίληψη και προωθούμε την ποικιλομορφία σε όλες τις μορφές της: μείγμα φύλων, εθνικότητες, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, πορεία σταδιοδρομίας, ποικιλομορφία γενεών, αναπηρίες, εθνικό και κοινωνικό υπόβαθρο στους χώρους εργασίας μας. Προσπαθούμε να δημιουργούμε εργασιακά περιβάλλοντα που προωθούν την επαγγελματική ισότητα και προσφέρουν ίσες ευκαιρίες για όλους.

Ποιοτικά προγράμματα κατάρτισης για τους υπαλλήλους μας

Πλούσια και ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται σε όλους τους υπαλλήλους μας, καθώς και ένα κέντρο κατάρτισης, με στόχο τον εμπλουτισμό της επαγγελματικής πορείας κάθε εργαζομένου και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του. Θα αναπτυχθεί ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το σύνολο του δικτύου μας σε αυτά τα θέματα.

Επιχειρηματική ηθική

Αυστηρό πρόγραμμα συμμόρφωσης

Η Glassdrive είναι ευθυγραμμισμένη με την πολιτική της Saint-Gobain όσον αφορά τη δεοντολογία. Για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο: Saint-Gobain business ethics.