να επωφελούμαι από τις υπηρεσίες που ζήτησα ρητά (σημείο i)·
να ενημερώνομαι για τις δραστηριότητες του Ομίλου (σημείο ii)·
να επωφελούμαι από μια εξατομικευμένη εμπειρία για μένα (σημείο iii)·
Επιτρέπω την κοινή χρήση των δεδομένων μου με τρίτους (σημείο iv).
Επιθυμώ να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) της Glassdrive