Δήλωση Απορρήτου

glassdrive

Ιούνιος 2011

Η Glassdrive έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα δήλωση αναφέρει αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας. Περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και τις επιλογές που βρίσκονται στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση τους από την πλευρά μας. Αναφέρονται επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και ο τρόπος, με τον οποίο μπορείτε να συμβουλευθείτε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας συμφωνείτε με τις πρακτικές συγκέντρωσης και χρήσης δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Η συλλογή δεδομένων

Δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς. Γενικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Glassdrive χωρίς να καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία. Σε ορισμένες σελίδες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να σας παράσχουμε μία υπηρεσία ή να διεξάγουμε μία συναλλαγή, την οποία ζητήσατε. Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:
• στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, τίτλος, επωνυμία εταιρείας/οργανισμού, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου και φαξ και διεύθυνση αλληλογραφίας
• πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας και τη θέση εργασίας σας σε αυτήν
• τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη e-mail προώθησης προϊόντων
• οικονομικές πληροφορίες (όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμού)
• πληροφορίες όπως η υπηκοότητα και η χώρα διαμονής σας, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ελέγχου εξαγωγών μπορούμε να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με ορισμένες τεχνολογίες
• πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση και διευκόλυνση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, όπως δεδομένα σύνδεσης (login) και τεχνικά δεδομένα
• ερωτήσεις και παραγγελίες για προϊόντα και υπηρεσίες μας
• πληροφορίες που μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις σας
• πληροφορίες εγγραφής σε εκδηλώσεις, καθώς και σχόλια από την πλευρά σας σχετικά με τις ιστοσελίδες μας και γενικότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Δεν είναι απαραίτητο να μας παράσχετε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Εάν όμως δεν το κάνετε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε ή να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή σας.

Δεδομένα που συγκεντρώνονται αυτόματα

Συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής: ποιες σελίδες επισκέπτεστε, πόσα byte μεταφέρονται, σε ποιους συνδέσμους (link) κάνετε κλικ, ποιο υλικό διαβάζετε και ποιες άλλες ενέργειες πραγματοποιείτε στις ιστοσελίδες της Glassdrive. Συλλέγουμε επίσης ορισμένα τυποποιημένα δεδομένα που στέλνονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) σας σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) σας, ο τύπος, οι δυνατότητες και η γλώσσα του browser, το λειτουργικό σας σύστημα, η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα και η ιστοσελίδα, η οποία σας παρέπεμψε στη δική μας.  Δεν αντιστοιχίζουμε αυτές τις πληροφορίες στην ταυτότητά σας.

Η χρήση δεδομένων

Υπηρεσίες και συναλλαγές

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να παράσχουμε υπηρεσίες ή να διεξάγουμε συναλλαγές που έχετε ζητήσει, όπως η παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Glassdrive, η απάντηση σε αιτήματα πελατών για την παροχή υπηρεσιών, η διευκόλυνση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, κ.ο.κ. Προκειμένου να σας προσφέρουμε μία πιο συνεκτική εμπειρία κατά την επαφή σας με την Glassdrive, τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε από τις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να συνδυαστούν με δεδομένα που συγκεντρώνουμε με άλλους τρόπους.

Βελτίωση ιστοσελίδων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσουμε τις ιστοσελίδες μας και τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Glassdrive ή για να κάνουμε τις ιστοσελίδες μας ευκολότερες στη χρήση, εξαλείφοντας την ανάγκη να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες ή εξατομικεύοντας τις ιστοσελίδες μας για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

Επικοινωνία

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε, με την έγκρισή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των ιστοσελίδων μας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από την Glassdrive. Όταν συλλέγουμε δεδομένα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, θα σας δίνεται πάντοτε η δυνατότητα να διακόψετε τη λήψη αυτών των μηνυμάτων. Επίσης, κάθε email που σας στέλνουμε θα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο (link) κατάργησης συνδρομής για τη διακοπή της λήψης μηνυμάτων αυτού του είδους. Εάν επιλέξετε να καταργήσετε τη συνδρομή, θα σας διαγράψουμε από τη σχετική λίστα παραληπτών.

Αιτήσεις Εργασίας

Στο πλαίσιο μία αίτησης ή ερώτησης για τη δυνατότητα απασχόλησης, ενδέχεται να μας παράσχετε προσωπικά σας στοιχεία, όπως π.χ. ένα βιογραφικό σημείωμα. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τμήμα της Glassdrive και τις ελεγχόμενες από αυτήν θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες για το σκοπό της εξέτασης της δυνατότητας απασχόλησής σας. Θα κρατήσουμε αυτά τα δεδομένα για περαιτέρω εξέταση στο μέλλον, εκτός κι αν μας ζητήσετε ρητά να μην το κάνουμε.

Η χρήση cookies και web beacons

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται από τις ιστοσελίδες στο σκληρό σας δίσκο ή στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αρχεία για να παρακολουθούμε τον αριθμό των επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα μας αλλά και τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, για να διαπιστώνουμε και αναλύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των online διαφημίσεων), για να αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όπως τις προτιμήσεις σας και για να αποθηκεύουμε τεχνικά στοιχεία που είναι χρήσιμα για τη διάδρασή σας με τις ιστοσελίδες μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies που διαγράφονται μόλις κλείσετε τον browser σας) για να αποθηκεύσουμε το ID χρήστη και στοιχεία του προφίλ χρήστη σας, για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας (ειδικότερα σε σχέση με την αναζήτηση πληροφοριών και την καταχώρηση παραγγελιών) και για άλλες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη διαχείριση της περιόδου λειτουργίας. Έχετε τη δυνατότητα να δεχτείτε ή να αρνηθείτε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) δέχονται cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αρνείστε τα cookies ή να ενημερώνεστε όταν ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε να αρνείστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες των ιστοσελίδων της Glassdrive και άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές εικόνες που είναι γνωστές ως web beacons (αποκαλούνται ενίοτε και single-pixel gif), οι οποίες μας επιτρέπουν να μετράμε τον αριθμό των χρηστών που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες.  Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε web beacons στα διαφημιστικά μηνύματα email ή τα ενημερωτικά μας δελτία προκειμένου να γνωρίζουμε εάν τα μηνύματα έχουν ανοιχθεί και έχουν πραγματοποιηθεί περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με αυτά.

Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Glassdrive μέσω των ιστοσελίδων μας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πέρα από την Glassdrive χωρίς την έγκρισή σας.

Κοινοποίηση σε παρόχους υπηρεσιών

Η Glassdrive αναθέτει σε άλλες εταιρίες την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό της, όπως η φιλοξενία της ιστοσελίδας (web hosting), η αποστολή πληροφοριών, η επεξεργασία συναλλαγών και η ανάλυση των ιστοσελίδων μας. Διαθέτουμε σε αυτές τις εταιρίες μόνο τα τμηματικά εκείνα στοιχεία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία τους είναι απαραίτητα για να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Απαγορεύεται στις εταιρίες αυτές και στους υπαλλήλους τους να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Κοινοποίηση σε σχέση με συναλλαγές

Σε σχέση με ορισμένες συναλλαγές, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς καθώς και εταιρίες μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εκτέλεση της παραγγελίας.

Κοινοποιήσεις σε σχέση με εξαγορές ή εκποιήσεις

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις, όπου για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς λόγους, η Glassdrive μπορεί να αποφασίσει να εξαγοράσει, να συγχωνεύσει ή άλλως να αναδιοργανώσει επιχειρήσεις σε ορισμένες χώρες. Μία τέτοια συναλλαγή ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε δυνητικούς ή πραγματικούς αγοραστές ή τη λήψη τους από τους πωλητές. Αποτελεί πάγια πρακτική της Glassdrive να ζητά την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο τέτοιου είδους συναλλαγών.

Κοινοποίηση για άλλους λόγους

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν φρονούμε καλόπιστα ότι αυτό απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις ή με νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί εναντίον μας, προκειμένου να προστατεύσουμε και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή σε έκτακτες περιστάσεις για να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.

Ασφάλεια

Η Glassdrive έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε μία ολόκληρη γκάμα από τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με επίσης περιορισμένη πρόσβαση.

Επανεξέταση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να συμβουλευθείτε και να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τις ιστοσελίδες μας, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα όπου κοινοποιήσατε τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε να εξετάσετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από τις ιστοσελίδες μας ή να ζητήσετε από την Glassdrive να σταματήσει να τα χρησιμοποιεί. Ενδέχεται να ακολουθήσουμε κάποια βήματα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού σας δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διατηρούμε ακριβή τα δεδομένα σας ενημερώνοντάς μας για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης επικοινωνίας, του τηλεφωνικού αριθμού ή της διεύθυνσης email σας.

Συναίνεση στη διεθνή μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στις ιστοσελίδες μας μπορούν να σταλούν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία η Glassdrive διατηρεί εγκαταστάσεις. Ενδέχεται επίσης να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα εκεί. Παρότι η νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τι χώρες ενδέχεται να διαφέρει από την νομοθεσία στη χώρα διαμονής σας, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας και μας παρέχετε τα στοιχεία σας, συμφωνείτε με τη μεταφορά των δεδομένων στην αλλοδαπή.

Ενημέρωση παιδιών

Η Glassdrive δεν συγκεντρώνει σκοπίμως στοιχεία από παιδιά και δεν στοχεύει, ούτε απευθύνει τις ιστοσελίδες της σε παιδιά.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) με άλλες ιστοσελίδες όπως επαγγελματικούς και κυβερνητικούς φορείς και εκδόσεις. Περιλαμβάνουμε επίσης συνδέσμους (links) με τρίτους παρόχους που φιλοξενούν, συντηρούν και λειτουργούν online εκπαιδευτικά προγράμματα. Παρότι προσπαθούμε να περιλαμβάνουμε συνδέσμους μόνο με ιστοσελίδες που συμμερίζονται τα δικά μας υψηλά πρότυπα και το σεβασμό της ιδιωτικής σφαίρας, δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή τις πρακτικές προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν αυτές οι ιστοσελίδες.

Εφαρμογή της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση ή τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την πλευρά μας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα ανταποκριθούμε άμεσα στην ανησυχία σας και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να βρούμε μία ικανοποιητική λύση.

Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Η Glassdrive ενδέχεται να ενημερώνει ανά περιόδους την παρούσα δήλωση απορρήτου. Όταν συμβαίνει αυτό, θα αλλάζουμε αντίστοιχα την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος της δήλωσης απορρήτου. Θα λάβουμε την προαιρετική συναίνεσή σας για οποιεσδήποτε ενημερώσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου, οι οποίες επεκτείνουν ουσιωδώς τη διαβίβαση ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας με τρόπους που δεν προβλέπονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

Ιούνιος 2011