Σε ποιο σημείο βρίσκεται η ζημιά;

Υποδείξτε ποια από τις παρακάτω επιλογές περιγράφει καλύτερα τη θέση της βλάβης. (παρακαλώ ελέγξτε παρακάτω για εμφάνιση πρόσθετων επιλογών)

  • glassdrive
  • glassdrive
  • glassdrive
  • glassdrive