Η προσέγγισή μας για τη βιωσιμότητα

Glassdrive Η προσέγγισή μας για τη βιωσιμότητα

Προς καθαρές μηδενικές εκπομπές

Συμβολή στην ανάδυση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ικανής να διαφυλάξει το κοινό καλό.

Προώθηση της δημιουργίας τοπικής και βιώσιμης αξίας

Να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κοινωνικά ζητήματα των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να δημιουργούμε ένα μοντέλο κοινής ανάπτυξης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων μερών μας

Εγγυόμαστε την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων και των πελατών μας.

Προώθηση της ενσωμάτωσης και της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας

Αξιοποιούμε την ποικιλομορφία στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους.