Σε ποιο σημείο βρίσκεται η ζημιά;

Υποδείξτε ποια από τις παρακάτω επιλογές περιγράφει καλύτερα τη θέση της βλάβης.

  • glassdrive
  • glassdrive
  • glassdrive
  • glassdrive